כללי הירי המעשי

ספר חוקי הירי המעשי (באנגלית)

23.12.2017

לקריאת ספר החוקים

ספר חוקי הירי המעשי בשפה האנגלית בגרסת ינואר 2017

ספר חוקי הירי המעשי (בעברית)

23.12.2017

לקריאת ספר החוקים

ספר חוקי הירי המעשי בשפה העברית בגרסת ינואר 2016

רשימת האקדחים המורשים במחלקת Production

23.12.2017

לרשימה