נהלים ותקנונים

תקנון תחרויות הליגה בירי מעשי

4.11.17

לקריאת התקנון המלא

תקנון תחרויות הליגה עבר מספר שינויים שאושרו בישיבת ההנהלה שהתקיימה בתאריך 23.10.17

 

נוהל חזרה לפעילות בירי מעשי

4.11.17

לקריאת הנוהל המלא

נוהל חזרה לפעילות בירי מעשי עבור קלעים, שופטים ומדריכים עבר מספר שינויים שאושרו בישיבת ההנהלה שהתקיימה בתאריך 23.10.17