פרוטוקול ישיבת הנהלת התאחדות הקליעה מתאריך 07.09.17