ישיבות הועדה לירי מעשי

ישיבת הועדה לירי מעשי

16.12.2017

לצפייה בפרוטוקול המלא

נושאים שנדונו:

 1. תחרות ליגה 3: מסקנות והמלצות
 2. תיקונים בתקנון ועדת השיפוט לפני הגשה לאישור
 3. הכנות לאליפות ישראל
 4. דגשים לגבי פסילת יורים וספורטאים שנפסלים בצורה סדרתית
 5. דירוג הליגה - קביעת שיטה
 6. קורסים ומבחנים מתוכננים
 7. הכנסת רובים ורובי צייד לתחרויות בישראל
 8. קביעת מודל אחיד לבחינת סיום לקורס ירי מעשי
 9. קביעת תחרות רשמית אליה יישלחו יורים השנה
 10. כפילויות בתאריכי תחרויות והתנהלותן
 11. ליגה למקומות עבודה

ישיבת הועדה לירי מעשי

23.10.2017

לצפייה בפרוטוקול המלא

נושאים שנדונו:

 1. תחרות ליגה 1 : אירועים ולקחים
 2. שיפוט בענף – שינויים בתקנון ובנוהל הקורסים
 3. קווטות לתחרויות ליגה: עקב רישום בעודף לתחרויות
 4. הכנות לאליפות ישראל
 5. מחלקות חדשות בענף: פרודקשן אופטיק, ריבולבר

ישיבת הועדה לירי מעשי

11.8.2017

לצפייה בפרוטוקול המלא

נושאים שנדונו:

 1. שינוי מועד תחילת וסיום הפעילות בענפי התאחדות הקליעה
 2. תחרויות ליגה, עונה 2017-2018
 3. תחרויות אזוריות, עונה 2017-2018
 4. תמחור תחרויות ותקציב ירי מעשי, עונת הכספים 2018
 5. שיפוט ומשמעת
 6. חידוד נהלי חזרה לפעילות עבור מדריכי ירי מעשי
 7. תקשורת
 8. דובר אורח – שלומי דהן: הצעה ליצירת ליגות בענף הירי המעשי
 9. הצעות שהועלו על ידי איציק אלנבוגן - RD ישראל

ישיבת הועדה לירי מעשי

14.7.2017

לצפייה בפרוטוקול המלא

נושאים שנדונו:

 1. נהלי עבודה וחלוקת תפקידים
 2. שופטים
 3. פעילות יורים
 4. שינוי שיטת הדירוג
 5. הקמת אתר לירי מעשי ישראל ודף פייסבוק לעדכוני הועדה
 6. תחילת התארגנות לקראת אליפות ישראל 2018