מרכז המידע

logo_ipsc

ישיבות הועדה לירי מעשי

כאן ניתן להתעדכן בכל מה שקורה בישיבות הועדה לירי מעשי - תכנונים לעתיד, החלטות והמלצות להתאחדות

rsz_1התאחדות-הקליעה-לוגו

ישיבות הנהלת התאחדות הקליעה

כאן ניתן לקרוא את הפרוטוקולים של ישיבות הנהלת ההתאחדות, החלטות שונות בענף ועדכונים

logo_ipsc

נהלים ותקנונים חדשים

האזור בו מתפרסמים נהלים ותקנונים חדשים או שעברו עדכונים

logo_ipsc

כללי הירי המעשי

כאן ניתן לקרוא את הכללים לפיהם מתנהל הירי המעשי בעולם, נספחים שונים ומידע כללי