ספורטאים

מי הם היורים שעוסקים בירי המעשי בישראל? מדוע הם הגיעו לתחום ומה הדברים שהם אוהבים בו?  

יוני אגמי

לורם איפסום